กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียนที่มุ่งสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ คือ เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ พัฒนาชีวิตทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาของบุคคลในชุมชน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้โรงเรียนปัญญาประทีป มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน จุดเริ่มต้น "โรงเรียนปัญญาประทีป"

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน วิถีปัญญาประทีป

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน ธรรมะกับการศึกษา

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน วิชาบูรณาการ "ซับเหงื่อโลก"

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน การสอนแบบพุทธปัญญา

 

โรงเรียนปัญญาประทีป ตอน วิชาชีวิต

 

Tags

โรงเรียนปัญญาประทีป,โรงเรียนวิถีพุทธ,พุทธปัญญา,ธรรมะกับการศึกษา