กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ของการอบรมโรงเรียนคุณธรรม

2. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

3. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

4. คำถวายสัตย์ปฏิญาณ และเพลงพิธีปิด

 

 

โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตอนที่ 1

 

โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตอนที่ 2

 

โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตอนที่ 3

 

โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตอนที่ 4

 

โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตอนที่ 5

 

แนะนำศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

 

คลิปวีดีโอประกอบการอบรม จิ๊บปากแดง

 

ดนตรีกล่อมเด็ก Mozart (โมสาร์ท) เพื่อพัฒนาการสมองเด็กที่ดี

 

 

 

Tags

โรงเรียน,คุณธรรม,การอบรม,แกนนำ