กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
1

 

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ประกอบด้วย....

1. คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (PDF)
2. คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม (PDF)
3. คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (PDF)
4. หนังสือโรงเรียนคุณธรรม (PDF)
5. คู่มือนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม (PDF)
6. คุณครูที่รัก (PDF)

Tags

โรงเรียน,คุณธรรม,มูลนิธิยุวสถิรคุณ