กำลังโหลดข้อมูล

True Click Life
Eng-G

Eng 24

Echo Hybrid

คลังสื่อการสอน

เลือกระดับชั้น ป. 1 ป. 2 ป. 3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 68

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 68
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

">
เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="1000">ภาษาไทย

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="2000">คณิตศาสตร์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="3000">วิทยาศาสตร์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="4000">สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="5000">สุขศึกษาและพลศึกษา

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="6000">ศิลปะ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="7000">การงานอาชีพและเทคโนโลยี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: sid

Filename: views/view-eng.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\views\view-eng.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\MY_Loader.php
Line: 97
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\core\Pracharath_controller.php
Line: 64
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\application\modules\curriculum\controllers\Curriculum.php
Line: 382
Function: template

File: C:\inetpub\wwwroot\pracharathschool\pracharathedu\index.php
Line: 292
Function: require_once

" value="8000">ภาษาต่างประเทศ */ ?>
เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ