กรณีโรงเรียนที่พบเสียงไม่ออกระหว่างคอมพิวเตอร์และทีวี สามารถ ดาวน์โหลด Driver พร้อมไฟล์คู่มือการติดตั้ง 5 ขั้นตอน ตาม link ด้านล่าง