กำลังโหลดข้อมูล

 

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา   ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา

2. TV Techonology 

3. คู่มือการติดตั้ง SMATV

4. คู่มือแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

5. คู่มือ Flash Firmware  แก้ปัญหาเสียง

6. การแก้ไขปัญหา Network
7. สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

8. Project Management - ICT Talent

 

วิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา   มีรายละเอียดการแนะนำชุดอุปกรณ์ การติดตั้งและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

 

1. แนะนำอุปกรณ์ภายในตู้แดง

2. การใช้งาน LED TV 43    

3. ชุดคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

4. แนะนำลำดับการเปิดปิด คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์    

5. วิธีออกอากาศผ่าน คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์

6. การใช้งานโปรแกรมบันทึก Honestech TVR2 5

7. การใช้งานกล้องวีดีโอสำหรับถ่ายทอดสด    

8. การตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนสำหรับการถ่ายทอดสด

9. การเลือกค่า AV Selector สำหรับการถ่ายทอดสด

10. การรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องเรียน

11. การใช้งานทีวีเบื้องต้น

12. การเลือกสัญญาณเข้าช่องทีวี

13. การใช้งานโหมด SMATV

14. การใช้งานโหมด HDMI


1. แนะนำอุปกรณ์ภายในตู้แดง

2. การใช้งาน LED TV 43"

3. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

4. แนะนำลำดับการเปิด ปิด คอมพิวเตอร์เซิปเวอร์

5. วิธีออกอากาศผ่าน คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์

6. การใช้งานโปรแกรมบันทึก Honestech TVR2 5

7. การใช้งานกล้องวีดีโอสำหรับถ่ายทอดสด

8. การตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนสำหรับการถ่ายทอดสด

9. การเลือกค่า AV Selector สำหรับการถ่ายทอดสด

10. การรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องเรียน

11. การใช้งานทีวีเบื้องต้น

12. การเลือกสัญญาณเข้าช่องทีวี

13. การใช้งานโหมด SMATV

14. การใช้งานโหมด HDMI