กำลังโหลดข้อมูล

 

คู่มือการใช้งานสื่อมัลติมีเดียและชุดอุปกรณ์ ICT สำหรับโรงเรียนประชารัฐ  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ  >> ดาวน์โหลด
2. ชุดอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ >> ดาวน์โหลด
3. TV Techonology  >> ดาวน์โหลด
4. คู่มือการติดตั้ง SMATV >> ดาวน์โหลด
5. คู่มือแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ >> ดาวน์โหลด

6. คู่มือ Flash Firmware  แก้ปัญหาเสียง >> ดาวน์โหลด
7. โปรแกรม Firmware สำหรับแก้ปัญหาเสียง >> ดาวน์โหลด
8. การแก้ไขปัญหา Network >> ดาวน์โหลด

 

วิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา   มีรายละเอียดการแนะนำชุดอุปกรณ์ การติดตั้งและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

1. แนะนำอุปกรณ์ภายในตู้แดง
     2. การใช้งาน LED TV 43"
3. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  4. แนะนำลำดับการเปิด ปิด คอมพิวเตอร์เซิปเวอร์
5. วิธีออกอากาศผ่าน คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์
  6. การใช้งานโปรแกรมบันทึก Honestech TVR2 5
7. การใช้งานกล้องวีดีโอสำหรับถ่ายทอดสด
  8. การตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนสำหรับการถ่ายทอดสด
9. การเลือกค่า AV Selector สำหรับการถ่ายทอดสด
  10. การรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องเรียน
11. การใช้งานทีวีเบื้องต้น
  12. การเลือกสัญญาณเข้าช่องทีวี
13. การใช้งานโหมด SMATV
  14. การใช้งานโหมด HDMI