กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

30 พฤษภาคม 2560 – 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล (แถวยืน – ที่ 9 จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (แถวยืน – ที่ 10 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  ร่วมเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (กลาง) ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย มาร่วมแสดงธรรมเทศนาพิเศษ หัวข้อ “เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” สะท้อนคุณค่าของการทำหน้าที่เพื่อสังคมของผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้แก่ School Partners ของ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED กว่า 600 คน โดยครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำแผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโรงเรียนประชารัฐ รวมถึงวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เตรียมพร้อมก้าวเป็นผู้นำอย่างแท้จริง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ก่อตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานอีกด้วย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Tags

workshop,school partาner,ประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ