กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
13

 

เนื่องด้วยโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้รวบรวมหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายด้าน โดยติดตั้งสื่อมัลติมีเดียในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มอบให้โรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำ “โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ” สำหรับจัดการและเรียกใช้ไฟล์สื่อการสอนมัลติมีเดียในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณครูใช้สื่อการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องดาวน์โหลด “โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ” เพื่อติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก่อน จึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้จาก www.pracharathschool.go.th/program  

หรือ  www.pracharathschool.go.th >> เมนู “การสนับสนุนด้านการศึกษา” >>สื่อการเรียนการสอน >>โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ

 

x

 

Tags