กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

ปตท.

23 มิ.ย. 2560  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา ส่งตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 28 เครื่อง และ Printer 2 เครื่อง ให้โรงเรียนวัดดอนตลุง อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแลของ ปตท. ในครั้งนี้มีพนักงานและเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากหน่วยงานส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มาติดตั้งคอมพิวเตอร์ และสำรวจ ตรวจสอบ แก้ไขจุดบกพร่องของวงจรไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นอกห้องเรียน ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิด และประมวลผลข้อมูลให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

Tags

ปตท,สานพลังประชารัฐ,ประชารัฐ,connext ed