กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS - โรงเรียนมีส่วนสำคัญในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในชีวิต เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดลำเหย จังหวัดนครปฐม ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านให้กับเด็กๆ แต่วิธีดำเนินการเป็นอย่างไร ติดตามได้ในช่วง CONNEXT ED NEWS

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กำลังตั้งใจเก็บไข่เป็ดนับ 10 ฟอง เพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน เป็ดไข่เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Connext  ED  ที่ทางโรงเรียนทำเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรและให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

 โครงการนี้จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงแค่โครงการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่ ยังมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ  และโครงการดนตรีนาฏศิลป์ ที่นำเอาความสามารถทางดนตรีมาผสมผสาน จนกลายเป็นจุดแข็งของโรงเรียนด้วย  โรงเรียนวัดลำเหย ได้รับคำแนะนำด้านการเรียนการสอนจาก สคูล พาร์ทเนอร์ คนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการศึกษาจากภาคเอกชน 1 ใน 12 องค์กร เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้น
 

Tags

connext ed,โรงเรียนวัดลำเหย,สานพลังประชารัฐ,ประชารัฐ