กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS - กิจกรรมแบบจิตศึกษา และรูปแบบการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL)  ของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐภายใต้การดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ CONNEXT ED   ได้รับการสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ หรือที่เรียกว่า Whole School เน้นพัฒนาผู้เรียนจากภายในจิตใจเป็นสำคัญโดยเป็นนวัตกรรมจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

 

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลัก เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายต่างๆ โดยมี  School Partner จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

Tags

connext ed,ประชารัฐ,scb,ไทยพาณิชย์,จิตศึกษา,โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์