กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

20 ก.ค. 60

CONNEXT ED NEWS - จากการที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ มีการวางแผนกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาคการเกษตร และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ช่วยกันในการหารือที่จะพัฒนาและยกระดับ การทำถั่วตัดน้ำอ้อยสด ซึ่งได้ช่วยกันในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม มีคุณภาพ น่ารับประทาน สำหรับนำมาวางขายและสร้างรายได้ระหว่างวันหยุดให้กับนักเรียนในชุมชนอีกด้วย  

 นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง “โรงเรียนวิถีพอเพียง” พออยู่ พอกิน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันเด็กเพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารที่สดใหม่ ปลอดสารพิษ ซึ่งหากนักเรียนได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ จะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง ไม่เจ็บได้ง่าย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้นักเรียนได้และยังสามารถนำมาจำหน่ายชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และสร้างนักเรียนให้เป็นเด็กเก่งต่อไป

 

Tags

มิตรผล,connext ed,พอเพียง,ประชารัฐ