กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

21 ก.ค. 60

CONNEXT ED NEWS-  กล่องกระดาษทิชชู่ ลายผ้าไหม จากฝีมือของเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนรอซีดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการนำวิชาคณิตศาสตร์ มาใช้คำนวณในการตัดกระดาษให้ได้รูปทรงที่ต้องการเพื่อให้สามารถประกอบเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ น้องๆ ได้บอกกับทีมข่าว CONNEXT ED อีกว่า กิจกรรมนี้ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้ความรู้ในงานฝีมือเพื่อนำไปสร้างอาชีพได้

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรอซีดี กล่าวว่าก่อนหน้านี่กล่องกระดาษทิชชู่ที่นักเรียนทำเสร็จแล้วจะนำไปขายให้กับชุมชน เพื่อเป็นรายได้พิเศษ แต่จากการที่มี School Partner ได้นำโครงงานนี้ไปเสนอกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ทำให้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และยังช่วยวางแผนการตลาดเพื่อหาช่องทางการจำหน่ายอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
 

Tags

กล่องกระดาษทิชชู่,ไทยเบฟเวอเรจ,connext ed,ประชารัฐ