กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS - โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ที่ตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศเกี่ยวกับวิชานั้นๆ จะเป็นอย่างไรไปติดตามในสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS

ทางผู้อำนวยการฯ ได้พาไปชมห้องเรียนต่างๆ ที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา อย่างเช่น ห้องเรียนภาษาจีน ที่ตกแต่งห้องเรียนให้มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน โดยครูที่สอนก็เป็นเจ้าของภาษาเอง ห้องเรียนดาราศาสตร์ ที่ตกแต่งประดับไฟให้เหมือนอยู่ในห้วงอวกาศ มีกลุ่มดาวและระบบสุริยะ ฉายให้ดูเหมือนเป็นท้องฟ้าจำลองขนาดย่อมๆ ห้องเรียนอาเซียน มีสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบทัชสกรีน หนังสือพูดได้ ที่สามารถแปลได้ถึง 11 ภาษา และเกมส์ต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ห้อง iClassroom จะใช้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะให้นักเรียนใช้ iPad เป็นสื่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับหนังสือ ห้องสุดท้ายคือห้องบูรณาการ ใช้ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ห้องนี้จะมีตัวต่อเลโก้ที่ให้นักเรียนทำตามแบบฝึกหัดตามหนังสือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ STEM คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ทั้งหมดนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ให้งบประมาณในการพัฒนาห้องเรียนเพื่อมีส่วนช่วยในการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้ส่ง School Partner มาร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน ล่าสุดโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอีกด้วย

Tags