กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
 

 

CONNEXT ED NEWS - ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทอผ้ากะเหรี่ยง อีกหนึ่งการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามใน สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการอนุรักษ์งานพื้นบ้านกะเหรี่ยงสร้างรายได้สู่อาชีพ ของโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโรงเรียนประชารัฐ เกิดขึ้นจากการตระหนักเห็นความสำคัญของโรงเรียน ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ เชื้อสายกะเหรี่ยง  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงสนับสนุนงบประมาณ โดยดำเนินการมอบให้กับนางรัฐรพี เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนได้นำงบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทอผ้า  และยังได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการสอนในด้านงานฝีมือ งานหัตถกรรม รวมถึงการทอผ้า ปักผ้า ทำโมบาย วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นของพื้นบ้าน อีกทั้งช่วยวิเคราะห์ด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อันนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

Tags