กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

CONNEXT ED NEWS - การนำสื่อและอุปกรณ์ ICT มาใช้ในการสอน ทำให้เด็กๆ มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งการใช้งานและการดูแลรักษาสื่อและอุปกรณ์ ICTที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามใน สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT เพื่อการศึกษา "โรงเรียนประชารัฐ" มีตัวแทนคณะครูโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐ มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  

การฝึกอบรมนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ใช้สื่อดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความชำนาญ จึงได้จัดอบรมและฝึกการใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT ให้กับคุณครูของโรงเรียนประชารัฐ ที่บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ให้การสนับสนุน  

ซึ่งกิจกรรมในช่วงแรกจะเป็นการแนะนำสื่อการสอนและเทคนิคการใช้สื่อการสอน ช่วงที่สองจะเป็นกิจกรรมเข้าฐานเพื่อทดลองใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องออกอากาศ รวมทั้งการใช้ช่องสารคดีต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนการสอน  การอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้คุณครูสามารถนำสื่อและอุปกรณ์ ICT ที่ทางโครงการสานพลังประชารัฐฯ มอบให้ ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

Tags