กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

CONNEXT ED - การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน จะเป็นโครงการอะไรนั้น ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการ “Light for a Better Life” เป็นโึครงการตามแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  ของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซึ่งมี คุณนิทัศน์ ธรรมประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการเป็นโรงเรียนแรกของโครงการนี้  

โดยมี ดร.เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ School Partner จากกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติการตามโครงการ Light for a Better Life ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐที่อยู่ในความดูแล จำนวน 42 โรงเรียน โดยเข้าไปสำรวจ ซ่อมแซม ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งให้ความรู้ในการดูแลรักษาการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงเรียน

การดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่การสำรวจความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่เดิมภายในโรงเรียน ประเมินความเสี่ยง และวางแผนการดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดทำคู่มือการบำรุงรักษษระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง

นับเป็นโครงการหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่เสริมเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพทางกายภาพของโรงเรียน นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้อีกด้วย
 

Tags