กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

CONNEXT ED NEWS - โรงเรียนที่ให้มากกว่าความรู้ สอนให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำมาค้าขาย ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โครงการทำมาค้าขายผลิตสบู่ส้มแขกผสมน้ำผึ้ง” ของโรงเรียนวัดลำพะยา จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐ  โดยขั้นตอนในการผลิตมีการเลือกใช้ส่วนผสมหลักเป็นส้มแขก ซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่พบมากในภาคใต้ตอนล่าง มีสรรพคุณทำให้ผิวขาวกระจ่างใส ทั้งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบวกกับน้ำผึ้งธรรมชาติที่หาได้ในละแวกชุมชนและกลีเซอรีนจากธรรมชาติทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นลดความแห้งกร้าน

จากโรงเรียนที่มีความรู้เป็นศูนย์ในเรื่องค้าขาย ไม่เคยได้ผลิตอะไรเพื่อออกจำหน่าย ประกอบกับสถาณการณ์ทางภาคใต้ที่ไม่แน่นอน ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้เรื่องการทำมาค้าขายและได้สนับสนุนงบประมาณรวมถึงการต่อยอดความรู้ให้กับโครงการ และการร่วมแรงร่วมใจของเด็กนักเรียน จนสามารถหล่อหลอมออกมาเป็นก้อนสบู่  ส้มแขกผสมน้ำผึ้ง ที่พร้อมออกจำหน่ายในเร็ววันนี้ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะปลูกฝังและจุดประกายเรื่องการค้าขายให้กับเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทุกขั้นตอนในการผลิตสบู่ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม และการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งตอบโจทย์องค์ความรู้ STEM ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สอดแทรกอยู่ตลอดกระบวนการได้อย่างสนุกสนาน
 

Tags

education,school,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การศึกษา,ทำมาค้าขาย,สบู่