กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS  - ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกวิชา คุณครูจึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามได้ในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

 

การพัฒนาเรื่องการอ่านออก เขียนได้

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เล็งเห็นถึงปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง จึงได้เสริมศักยภาพให้กับครู มีเทคนิคการสอน ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความรู้ภาษาไทย ร่วมกับ School Partner โรงเรียนบ้านโชกเหนือ จังหวัดสุรินทร์

จากความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนการสอนของคุณครูส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนภาษาไทยด้วยความเข้าใจ และอยากเรียนหนังสือมากขึ้น ซึ่งทำให้ครูมีความสุข และเติมพลังใจเพื่อให้นักเรียนมีการศึกษาที่ดีต่อไป

Tags

สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การศึกษา,่อ่านออกเขียนได้,ภาษาไทย,โรงเรียน,คุณครู