กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 29/12/60 | BBL :: “โครงการร้านตัดผม” โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

CONNEXT ED NEWS - วันนี้มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พร้อมสร้างงอาชีพให้กับเด็กๆ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

ร้านตัดผมที่เห็นอยู่นี้ ไม่ใช่ร้านตัดผมทั่วๆ ไปครับ แต่เป็นร้านตัดผมจำลองภายในโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ที่ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ภายใต้โครงการ “ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” หรือ CONNEXT ED ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้ซึมซับกับบรรยากาศจริงที่สนุกสนานแล้ว ยังจะได้ทดลองปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลและให้ความรู้จากวิทยากรอาสา ที่เป็นช่างตัดผมมืออาชีพ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ค้นพบความถนัดด้านอาชีพมากขึ้น โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มเติม คือ การถ่ายภาพ โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากคุณครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ มีรายได้ และค้นพบความชอบ ความถนัดของตนเอง

และนี่ก็คืออีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มุ่งหวังจะให้เด็กๆ ได้มีองค์ความรู้ด้านอาชีพติดตัว เพื่อนำไปสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

การเสริมเรื่องอาชีพให้กับเด็กๆในหลักสูตรการสอน เป็นการเปิดโอกาส เปิดมุมมองให้เด็กๆทดลองค้นหาความชอบของตัวเอง

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ตัดผม,สร้างงานสร้างอาชีพ