กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 30/12/60 | TRUE ::“โครงการผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้านำพาคุณภาพ” โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

CONNEXT ED NEWS - ด้านการศึกษาวันนี้พาไปดู โรงเรือนเห็ดนางฟ้า ผลิตสิ่งดีส่งต่อให้ทุกคนในชุมชน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

หลังจากที่โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จังหวัด เชียงราย ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จึงเร่งดำเนินการโครงการผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้านำพาคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชน ขึ้น  เริ่มจากการสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคุณครูภายในโรงเรียน มาร่วมกันสร้างโรงเรือนให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง นอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื่องที่เพิ่มทักษะทางภาษาให้กับเด็กๆอีกด้วย

แหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นตัวช่วยเสริมทักษะความรู้ผ่านประสบการณ์จริง ที่นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการทำ สามารถผลิตเห็ดนางฟ้าคุณภาพดีได้ ซึ่งขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าไป 70%แล้ว คาดว่าไม่นานก็จะสามารถผลิตเห็ดนางฟ้าคุณภาพดีส่งต่อให้คนในชุมชนได้รับประทานของที่มีประโยชน์ต่อไป

ทางโรงเรียนไม่เพียงคำนึงถึงประโยชน์ในตัวผู้เรียนอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงชุมชนโดยรอบ เพราะโรงเรียนและชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,โครงการสานพลังประชารัฐ,สานพลังประชารัฐ,เพาะเห็ดนางฟ้า