กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 02/01/61 | TRUE :: “โครงการช่อพะยอมพอเพียง” โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล

CONNEXT ED NEWS - คอนเน็กซ์อีดี นิวส์ ในวันนี้ จะพาไปดูช่อพะยอมพอเพียง โครงการที่ฝึกทักษะหลากหลายด้านให้เด็กนักเรียน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการช่อพะยอมพอเพียง ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 5 รายการ  เริ่มจากโครงการช่อพะยอมการเกษตร โครงการไก่พันธุ์ไข่ โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน โครงการเลี้ยงกบในบ่อ และโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยโรงเรียนเล็งเห็นว่า จะเป็นการสอนทักษะหลายด้านให้กับเด็กนักเรียนได้ และให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกโครงการ

ซึ่ง ขณะนี้มีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ต่อยอดเป็นช่อพะยอมเบอเกอรี่ที่มีการทำขนมและจำหน่ายในโรงเรียน ฝากขายตามร้านค้าในชุมชน และมีสหกรณ์ร้านค้าช่อพะยอมที่เปิดบริการ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ และช่อพะยอมไอทีเซอร์วิสที่มีอุปกรณ์พร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยม ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกลงโปรแกรมด้วยตนเอง รวมถึงขยะช่อพะยอมที่มีการแยกและรับฝากขยะจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การจะมีทักษะหลายด้านได้ อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสิ่งใดเพียงสิ่งเดียว แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้และลองในหลายๆอย่าง เพื่อฝึกทักษะให้รอบด้านมากขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,โครงการสานพลังประชารัฐ,สานพลังประชารัฐ,เลี้ยงไก่ไข่,โครงการปลูกผัก