กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 03/01/61 | TRUE :: “แผนพัฒนาวิชาดนตรี” โรงเรียนวัดโคกพุทรา

CONNEXT ED NEWS - ดนตรี เป็นสิ่งสากลนอกจากจะสร้างความผ่อนคลาย ยังส่งเสริมให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กได้ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

แผนพัฒนา “สืบสานวงกลองยาวและเมโลเดี้ยนและนาฏศิลป์ให้เกิดความยั่งยืน” ของโรงเรียนวัดโคกพุทรา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นแผนพัฒนาที่ยกระดับการศึกษาของผู้เรียนและอนุรักษ์ดนตรีให้ยังคงอยู่ ผ่านการเรียนการสอน ใน 3 หลักสูตรวิชา ได้แก่ หลักสูตรกลองยาว หลักสูตรเมโลเดี้ยน และหลักสูตรนาฏศิลป์รำไทย สอนโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ แบ่งเป็นหลักสูตร หลักสูตรละ 32 ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับมาจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องดนตรี เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านดนตรี รวมถึงมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการนำนักเรียนไปออกแสดงยังที่ต่างๆ สร้างความสนใจในการเรียนและร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

การฉลาดทางความคิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดนตรีสามารถช่วยได้ 

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,เครื่องดนตรี