กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 07/01/61 | TRUE :: “อบรมการใช้สื่อ” โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ

CONNEXT ED NEWS - คุณครู คือ ส่วนสำคัญของการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะเป็นผู้กำหนดรูปแบบการเรียนให้กับนักเรียน  ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

บรรยากาศภายในห้องที่เต็มไปด้วย คุณครูจากรายวิชาต่างๆ ของโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ จังหวัด ขอนแก่น ที่มาเข้าร่วมการอบรมการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของทางเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยมีวิทยากรจากโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มาให้ความรู้ทั้งเชิงเทคนิคและวิชาการแก่คุณครูที่เข้าอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเดิมของโรงเรียน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้จากการอบรมเป็นอย่างดี และมองว่าการมีสื่อมาประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้สามารถทำการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย

สื่อประกอบการสอน จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้ใช้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานและนำมาใช้ในบริบทที่เหมาะสม 

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การอบรม,สื่อการเรียนการสอน