กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 09/01/61 | TRUE :: “โครงการเลี้ยงโคขุน” โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น

CONNEXT ED NEWS -  เนื้อโคขุน อาหารชั้นเลิศของคนชอบรับประทานเนื้อโค สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

ลูกโคที่กำลังดูดนมจากแม่โค มีชื่อว่า น้องนับหนึ่ง ถือเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งคลอดของคอกเลี้ยงโคขุน ที่เกิดโดยแม่พันธุ์โค ภายใต้โครงการเลี้ยงโคขุน โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) ด้วยโรงเรียนเล็งเห็นว่า ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงโค จึงอยากส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงโค ไม่ว่าจะเป็นวิธีการให้อาหาร การผสมอาหารและการเตรียมพื้นที่ให้สมาชิกใหม่ของคอก เพื่อนำไปปรับใช้กับการเลี้ยงโคของครอบครัว นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำการผสมเทียมให้กับโคคอกแรกที่เลี้ยงไว้ และมีการจัดซื้อโคมาเพิ่มอีก 2 ตัว เพื่อต่อยอดจากเดิมที่โครงการมีอยู่ ให้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

อาชีพของครอบครัว เป็นปัจจัยที่จุนเจือคุณภาพชีวิตของทุกคนในบ้าน หากความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนสามารถปรับใช้กับอาชีพที่มีได้ ก็จะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การเลี้ยงวัวควาย