กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 11/01/61 | TRUE :: “โครงการห้องเรียนเปลี่ยนสี” โรงเรียนวัดศิลามูล

CONNEXT ED NEWS -  ศาสตร์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ควบคู่ไปกับการเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไร  ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในมือนักเรียน คือ ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน 4 รายวิชา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มาเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียนวัดศิลามูล จังหวัดนครปฐม ซึ่งแบ่งแยกย่อยกิจกรรมตามระดับชั้น ไม่เพียงการเสริมทักษะการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมก็สำคัญเช่นกัน จึงมีโครงการห้องเรียนเปลี่ยนสีขึ้นในโรงเรียน โดยมีการเชิญพระอาจารย์มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนชั้น ป. 1-3 ในโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี และในวันศุกร์ก็มีการนำนักเรียนชั้นป.4-6ไปร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิที่วัดศิลามูล และทั้งหมดนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

การเรียนรู้สามารถเกินขึ้นได้ตลอดชีวิต แต่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก  

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การประดิษฐ์