กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 13/01/61 | TRUE :: “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

CONNEXT ED NEWS - อาชีพใดก็ตามหากได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็ก จะยิ่งเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติที่มีคุณภาพดีได้ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)  

ยุคใหม่ ผู้คนส่วนใหญ่ต่างสนใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ส่วนประกอบของอาหารจึงต้องปลอดภัยมากพอ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี หันมาจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนการปลูกให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนี้ นับเป็นวิธีการใหม่ในการเพาะปลูก ประหยัดพื้นที่ สะอาด และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน โดยผลผลิตที่ได้จากโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย นอกจากได้ผักสดๆแล้ว คุณครูยังต่อยอดการปลูกมาทำสลัดโรล ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ มีคุณครูคอยแนะนำ สามารถขายในชุมชนกล่องละ 30 บาท เป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนได้ในระหว่างเรียน สามารถนำไปบอกต่อครอบครัวสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ที่ปลูกผัก ปลอดสารเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ปลูกผักปลอดสารพิษ