กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 14/01/61 | TRUE ::“โครงการอาหารปลอดภัย” โรงเรียนบ้านร่องฟอง

CONNEXT ED NEWS - ผักบุ้ง ผักยอดนิยม เพราะเชื่อว่าบำรุงสายตาให้มีสุขภาพดี ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

ผักบุ้งถูกนำมาล้างทำความสะอาด และแบ่งเป็นมัดๆ มัดละเท่าๆกัน ด้วยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องฟอง จังหวัดแพร่ จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยขึ้นมา เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ โดยได้สร้างโรงเรือนเพื่อปลูกผักในโรงเรียนโดยเฉพาะและเลือกผักที่จะนำมาปลูก เป็นผักบุ้งจีน ซึ่งเป็นผักที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นอกจากจะสอนให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการในการปลูกผักด้วยตนเองแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็เป็นผักปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีการนำมาจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเวลาเลิกเรียน เพื่อนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนภายในโครงการอาหารปลอดภัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้ภายในโรงเรียน จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ถ้าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้นั้น นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ปลูกผักปลอดสารพิษ,สร้างรายได้