กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
::13/02/61 | TRUE :: ”มัลเบอร์รี่ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสงขลา

CONNEXT ED NEWS – กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นสำคัญไฉน? หลายคนอาจจะสงสัยแค่อ่านเยอะๆก็น่าจะมีความรู้มากพอ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียนนำต้นมัลเบอร์รี่มาปักชำ และนำกิ่งที่ชำไปปลูกที่เรือนเพาะชำของโรงเรียน  กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ความรู้เรื่องการปักชำกิ่ง มีความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการขยายขอบข่ายของความรู้  เป็นการเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่ช่วยผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้ผลสมบูรณ์ขึ้นอย่างแท้จริง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความรู้ไม่จําเป็นต้องเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นรอบๆ ตัวเราล้วนมีความหมายและเป็นความรู้ด้วยกันทั้งนั้น

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags