กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
::14/02/61 | TRUE :: “กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต” โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดน่าน

CONNEXT ED NEWS –  การเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติมีค่ามากกว่าคำบอกเล่าที่อาจจะนึกภาพตามไม่ออก ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน และสนับสนุนโดยจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ให้นักเรียนได้เลี้ยงไก่และปลูกผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตที่ได้ นำมาจัดจำหน่าย เป็นการหารายได้อย่างหนึ่ง ซึ่งหน้าที่ในการเลี้ยงไก่จะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และหน้าที่ในการดูแลผักสวนครัวจะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

นอกจากกิจกรรมทางการเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม นั้นก็คือ การนวดแผนไทย ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะของนักเรียนให้นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่ในสภาพสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags