กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไทยยูเนี่ยนผนึกกำลังสร้างความร่วมมือประชุมเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐครั้งที่ 3

 

                ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นปี 2563 ด้วยการเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ทั้งหมด 7 เขตพื้นที่ และSchool Partner ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในปี 2563 ซึ่งการประชุมเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 6 เดือน มีวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าของโครงการฯ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียนเป็นอย่างไรและการต่อยอดโครงการในอนาคต รวมทั้งแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจากมุมมองของศึกษานิเทศก์ และมุมมองของของบริษัทฯที่จะร่วมมือผลักดันการดำเนินโครงการปี 2563 รวมทั้งแนะนำการใช้ระบบ School Plan ผ่าน http://pracharathschool.go.th ที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถส่งแผนงบประมาณผ่านระบบได้สะดวกและรวดเร็ว

                ภาพบรรยากาศในการประชุมเน้นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริง และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสนุกสนาน

                ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคือการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน

 

 

Tags