กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไทยยูเนี่ยน เดินหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรม STEM CAMP เสริมความรู้คู่ความสนุกใน 5 โรงเรียน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรม STEM CAMP ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รวมทั้งสิ้น 197 คน จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านประชาราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง

 

โดย STEM Camp เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (S) วิชาเทคโนโลยี (T) วิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรม (E) และวิชาคณิตศาสตร์ (M) เป็นการเปลี่ยนองค์ความรู้ในห้องเรียนที่เป็นนามธรรมเป็นความรู้ที่จับต้องได้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น “เรือบรรทุกสินค้า” ออกแบบเรือให้รับน้ำหนักได้มากที่สุด กิจกรรม “ร่มพยุงไข่” ประดิษฐ์อุปกรณ์ปกป้องความเสียหายของไข่ไก่ที่ตกจากที่สูง และ กิจกรรม “เครื่องกรองน้ำ 2020” พัฒนาเครื่องกรองน้ำจากวัสดุที่กำหนดไว้ให้

 

นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ร่วมก่อตั้ง โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNECT ED) เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยบริษัทเอกชนทำหน้าที่เป็น school partner ในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าร่วมทำงานกับโรงเรียนจำนวน 40 โรง ภายในปี 2563 นี้”

นางสาวจิดาภา วรรณโภคิน ตัวแทนอาสาสมัครจากไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “เรามีอาสาสมัครไทยยูเนี่ยน หรือ School Partner รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับแต่ละโรงเรียนโดยตรง วางแผน และจัดกิจกรรมเสริมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งอาสาสมัครทุกคนต่างดีใจและชื่นใจที่เห็นน้องๆ สนุกกับกิจกรรม และได้ของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านไปในวันนี้”

 

“ในฐานะเจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เรายินดีมากๆ ที่มีหน่วยงานเอกชนเล็งเห็นความสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่แพ้การเรียนหรือการอ่านหนังสืออย่างแน่นอนค่ะ” ครูระพีพร แซ่ตัน ครูโรงเรียนบ้านอ่างทองกล่าว

 

Tags