กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

อีกก้าวสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยถอดโมเดลองค์ความรู้ขององค์กรเอกชน ขยายผลไปสถานศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding)

 

กรุงเทพฯ 17 กรกฎาคม 2563 – โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี พัฒนาก้าวไปอีกขั้น สู่การยกระดับขึ้นเป็น “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)” สานต่อเจตนารมย์ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ครั้งแรก นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (นั่งกลาง) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (นั่งที่ 3 จากขวา) ในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อร่วมหารือและวางแผน สานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งถอดบทเรียนและขยายผลตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรเอกชน สู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding) ในอนาคตเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุน ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” ร่วมสานอนาคตการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิฯ โทร. 02-069-2103-04 ต่อ 2000

Tags