เลือกโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา

 

หรือ

 
# โรงเรียน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
1. ท่าหลวงวิทยานุกูล    
2. ลาดชะโดสามัคคี