กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วิเชฏฐ์ หิรัญวงษ์

รหัสพนักงาน
: 01002310
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดมะขาม ขยายโอกาส อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
41.19 -
-
- 12 270 11 80,000 TRUE วิเชฏฐ์ หิรัญวงษ์
2 บ้านชะไว ประถม อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
35.72 -
-
- 7 147 8 50,000 TRUE วิเชฏฐ์ หิรัญวงษ์
3 วัดตาลเจ็ดช่อ ประถม อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง
35.36 -
-
- 8 199 8 80,000 TRUE วิเชฏฐ์ หิรัญวงษ์