กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

สิทธิพงษ์ นวกิจบำรุง

รหัสพนักงาน
: 01002527
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดโคกยายเกตุ ประถม อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
46.43 -
-
- 5 105 8 80,000 TRUE สิทธิพงษ์ นวกิจบำรุง
2 บ้านสระกระโจม ประถม อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี
41.27 -
-
- 10 231 12 80,000 TRUE สิทธิพงษ์ นวกิจบำรุง
3 วัดสองพี่น้อง ประถม อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
35.69 -
-
- 4 89 8 50,000 TRUE สิทธิพงษ์ นวกิจบำรุง