กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พิชญดา รุจินาค

รหัสพนักงาน
: 01004641
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) ประถม อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
48.04 -
-
- 5 94 8 50,000 TRUE พิชญดา รุจินาค + ICT Talent
2 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ประถม อ.สอง
จ.แพร่
42.15 -
-
- 5 122 8 100,000 TRUE พิชญดา รุจินาค
3 ราชประชานุเคราะห์ 25 ประถมและมัธยม อ.ร้องกวาง
จ.แพร่
31.65 -
-
- 38 0 26 100,000 TRUE พิชญดา รุจินาค