กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ยิ่งลักษณ์ สุวรรณนภาศรี

รหัสพนักงาน
: 01006045
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดหนองยาวสูง ประถม อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
42.56 -
-
- 8 128 8 100,000 TRUE ยิ่งลักษณ์ สุวรรณนภาศรี
2 บ้านหินซ้อน ขยายโอกาส อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
39.64 -
-
- 13 146 11 50,000 TRUE ยิ่งลักษณ์ สุวรรณนภาศรี
3 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ขยายโอกาส อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
39.59 -
-
- 9 213 11 100,000 TRUE ยิ่งลักษณ์ สุวรรณนภาศรี