กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์

รหัสพนักงาน
: 01008972
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1080210128 บ้านนาเส อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
9 256 9 ประถม 42.89 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE อภิเชษฐ์
บรรจงสุทธิ์
2 1080210115 บ้านปากน้ำ อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
11 224 11 ขยายโอกาส 40.66 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 64 / 105 TRUE อภิเชษฐ์
บรรจงสุทธิ์
3 1080210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
16 203 11 ขยายโอกาส 37.15 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE อภิเชษฐ์
บรรจงสุทธิ์