กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์

รหัสพนักงาน
: 01008972
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านนาเส ประถม อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
42.89 -
-
- 9 256 9 80,000 TRUE อภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์
2 บ้านปากน้ำ ขยายโอกาส อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
40.66 -
-
- 11 224 11 80,000 TRUE อภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์
3 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ขยายโอกาส อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
37.15 -
-
- 16 203 11 80,000 TRUE อภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์