กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ยุทธนา แก้วมณี

รหัสพนักงาน
: 01009251
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1015670142 วัดบ้านแก อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง
12 143 11 ขยายโอกาส 43.77 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ยุทธนา
แก้วมณี
2 1015670059 วัดสามประชุม อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
7 113 11 ขยายโอกาส 42.42 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 76 / 105 TRUE ยุทธนา
แก้วมณี
3 1015670035 วัดวงษ์ภาศน์ อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
7 94 8 ประถม 34.69 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ยุทธนา
แก้วมณี