กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ยุทธนา แก้วมณี

รหัสพนักงาน
: 01009251
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดบ้านแก ขยายโอกาส อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง
43.77 -
-
- 12 143 11 80,000 TRUE ยุทธนา แก้วมณี
2 วัดสามประชุม ขยายโอกาส อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
42.42 -
-
- 7 113 11 80,000 TRUE ยุทธนา แก้วมณี
3 วัดวงษ์ภาศน์ ประถม อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
34.69 -
-
- 7 94 8 80,000 TRUE ยุทธนา แก้วมณี